Definirea OEP

Ce intenționăm să spunem prin Practici Educaționale Deschise?

Simpla existență a OER nu asigură utilizarea efectivă a acestor resurse în activitatea educațională. Prin urmare, termenul de OEP (practici educaționale deschise) descrie practici care susțin (re)folosirea și producția OER prin politici instituționale, promovează modele pedagogice inovative, și respectă și împuternicesc cursanți în calitate de co-producători în procesul de formare continuă. În timp ce OER se axează pe conținut și resurse, OEP reprezintă practica prin care o metodă educațională este împuternicită să creeze un mediu educațional în care OER sunt utilizate sau create ca resurse de învățare.

Puteți găsi informații mai aprofundate și pași practici pe subiectul OEP în modulul 5 și 6 al acestui material de formare.

Sarcina 2

Citiți paginile 1-3 din studiul “From Open Educational Resources to Open Educational Practices” de Ulf-Daniel Ehlers, 2011 despre dezvoltarea de la OER la OEP:

 

continuă cu modulul 1...