Modele de afaceri / Modele de Finanțare

Există o gamă de diferite modele de afaceri care susțin crearea, managementul, și lansarea OER. Aceste modele sunt de obicei legate atât de intențiile originale din spatele unui astfel de 'serviciu' și de mecanismele de finanțare. Modelele de afaceri trebuie să fie flexibile, să răspundă schimbărilor care pot apărea foarte rapid, și să fie sustenabile. Multe servicii existente OER au fost înființate cu o finanțare inițială singulară și bazate pe o noțiune altruistă de deschidere a resurselor către lumea largă, iar sustenabilitatea   a devenit o problemă semnificativă în ultimii ani. Mai multe servicii au dezvoltat comunități puternice, care se strâng prin aceea că împărtășesc practici și resurse, ceea ce ajută la susținerea și suportul dezvoltării continuate a OER.

Modele de afaceri

Raportul Bune Intenții (click!) a examinat o gamă de modele de afaceri pentru a împărtăși resursele didactice (variind de la discipline din domeniul internațional, național, instituțional, sectorial) și a constatat că multe erau în tranziție spre adaptarea modelelor proprii către o mai mare deschidere. Acest studiu a privit modelele de afaceri sub trei aspecte sau sub-modele:

 • Modele Financiare. Diferitele modele financiare pot fi considerate drept conturând serviciile rezultante, însă reprezintă și un element de model de afaceri care trebuie să fie rafinat pe măsură ce serviciile trec prin diferite stagii de maturitate. În mod evident, modelele financiare sunt aproape legate de sustenabilitatea serviciilor.

 • Modele de servicii. Crucială pentru  modelele de servicii este înțelegerea pieței. În modelele de servicii despre “ruta pieței”, este evident că trebuie să cunoaștem piața. Deseori, pot exista diferite straturi ale unei piețe – grupul primar /comunitatea, în legătură cu care serviciul este modelat îndeaproape și probabil piețele secundare (fie cunoscute ca start-up sau rezultând din întrebări/utilizare) pe care serviciul le poate lucra. Acest lucru poate afecta dezvoltarea ulterioară și modelele de finanțare în cazul în cate noua piață este pregătită să fie implicată în finanțarea /contribuția într0un fel sau altul. Un rezultat dobândit din dezvoltarea de OER pentru piețele specific (sau grupuri de actori implicați) este același, în care rezultă resurse care ar putea să nu fie accesibile, ci tehnice sau pedagogice, pentru utilizarea de către grupuri mai mare.

 • Modelele Furnizor/Consumator. În relație cu împărtășirea resurselor didactice, furnizorii și consumatorii pot fi deseori din același sector, comunitate sau grup. În realitate sunt atât de multe context diferite de utilizare, și atâta varietate în cadrul unui grup, chiar și într-un departament al unei instituții, încât nu este ușor să dezvoltăm un model generic. Grupurile care contribuie s-ar putea să nu fie cele care consumă efectiv, consumatorii pot fi și furnizori, dar nu neapărat.

Toate aceste sub-modele sunt afectate de unele probleme existente în mintea tuturor , care includ: chestiunile din jurul competiției și alegerii; varietatea și gama actorilor implicați; sustenabilitatea; adaptabilitatea și flexibilitatea modelului de schimbat; parteneriatele și rețelele.(Sursa)

Modele de Finanțare

Stephen Downes (2007) clasifică nouă modele diferite de finanțare sau de inițiative OER, care sunt descries după cum urmează:

 1.     Modele de dotare: Inițiativa primește finanțare de bază.
 2.     Modele de afiliere: Fiecare organizație parteneră contribuie cu taxa de membru.
 3.     Modele de donație: Inițiativa primește donații.
 4.     Modele de conversie: Plățile comisioanelor sunt efectuate de utilizatori /consumatori.
 5.     Modele bazate pe plata contribuabilului: Contribuabilul plătește costul de păstrare a contribuției și furnizorul îi pune în mod gratuit la dispoziție [resursa].
 6.     Modele de sponsorizare, precum publicitatea comercială.
 7.     Modele instituționale: Inițiativa este finanțată intern de către instituție.
 8.     Modele guvernamentale: Inițiativa primește finanțare directă prin agenții guvernamentale.
 9.     Parteneriate sau schimburi: Se axează pe împărtășirea și schimbul de resurse.

 

continuați cu sarcina 2...