Bună Practică

Crearea cursului de formare / *Spania*

Universitatea Dechisă din Catalonia în calitate de membru al Proiectului OportUnidad

Curs proiectat pentru promovarea culturii de Educație Deschisă prin dezvoltarea de OEP și prin diseminarea între colegi.Cursul este centrat pe cursant, respectiv participantul este cel responsabil pentru procesul său de învățare, având un rol participativ și activ.Obiectivul metodologiei este dezvoltarea performanței participanților de a se adapta schimbărilor la nivel instituțional.Dobândirea competențelor de mai sus rezultă din desfășurarea a cinci activități

  1. Înțelegerea OER și OEP
  2. Analiza Propriei Practici de Predare
  3. Adoptarea OER
  4. Deschidere și Colaborare
  5. Concluzionare și Proiectare

Activitățile cursului compară activitatea individuală și cea de colaborare.Transversal față de cele cinci activități, un jurnal individual adună răspunsurile studenților la întrebările orientative, urmând o structură SWOT (Puncte forte, Puncte Slabe, Oportunități, și Amenințări).Potrivit activităților mai sus menționate, participanții pot adapta dezvoltarea activităților la propriile nevoi de-a lungul unui parcurs personalizat.Cursul este în întregime online pe o platformă care include uneltele de realizare a fiecărei activități.

Strategii de urmărire: Abordarea cursului subliniază activitatea participanților mai degrabă decât rolul profesorului, respectiv proiectul vizează încurajarea participanților către învățare individuală.
Rolul profesorului implică ghidarea și facilitarea procesului de învățare, precum și motivarea și însoțirea participanților.
Profesorul orientează dezvoltarea activităților de învățare prin prezentare, monitorizare și evaluare (validarea formatelor de evidență).

De ce reprezintă o bună practică?
Acest curs prezintă facultatea din cadrul universității ca un agent de schimbare care acționează din cadrul universităților. Prin urmare, cursul include activități orientate spre educație deschisă și susține acțiuni în acest sens, afectând oameni și organizații.
Proiectarea cursului și abordarea încurajează copierea acestuia; chiar și ca strategie de formare în cadrul instituțiilor participanților.

URL: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/26161