Bună Practică

OER Schools Project / *UK*

Proiectul Școlile OER este o condus de o autoritate locală, fiind o inițiativă pentru școlile de stat menită să susțină personalul școlar în procesul de înțelegere, identificare, utilizare și creare de resurse cu licență deschisă (OER). Proiectul a început la finalul anului 2014, constând din diferite component specific de proiect. Acestea sunt:

  • Permisiune globală pentru angajații școlilor din subordinea autorității locale angajați în 84 de școli de stat, comunitare sau conduse de fundații, să acorde licență deschisă pentru toate materialele didactice: (click!) - Leicester a fost prima autoritate locală /municipal din Europa care a făcut acest lucru.
  • Susținere pentru toate școlile din oraș – incluzând academii și scoli de stat cu contribuție privată (a unui trust sau fundații)– în direcția adoptării de politici locale școlare pentru promovarea educației personalului didactic și dezvoltării acestuia în legătură cu resursele pentru educație deschisă: (click!)
  • Crearea de linii directoare OER și materiale pentru dezvoltarea personalului pentru personalul didactic: (click!)
  • Am ținut prima conferință a Școlii privind OER din Europa, axată pe OER în legătură cu politica, accesibilitatea, și programă integrată: (click!)
  • Am înființat o rețea locală de școli bazată pe liderii în materie de OER: (click!)

De ce reprezintă aceasta o bună practică?
Abordarea tranșează în mod ferm înțelegerea PI și a problemelor privind drepturile de autor, incluzând licențe deschise și resurse educaționale deschise, ca element cheie pentru alfabetizarea digitală și practica personalului școlar. Abordarea asumată este susținută prin politica generală și cea școlară a orașului, fiind create oportunități de dezvoltare a personalului și resurse semnificative pentru a ajuta personalul didactic să devină încrezător pe probleme care reprezintă, de multe ori, noutăți pentru acesta. S-a arătat o atenție sporită pentru introducere practicii educației deschise la nivel local, pentru dezvoltarea expertizei în întreg orașul, și pentru stabilirea unei rețele auto-sustenabile de practicieni. În plus, toate materialele rezultate din această inițiativă au beneficiat de licență deschisă, în condițiile cele mai flexibile, pentru a facilita celorlalți utilizarea și crearea de noi materiale bazate pe munca noastră. Materialele de îndrumare și dezvoltare au fost traduse în diferite limbi pentru a fi utilizate la nivel internațional (în special pentru Universitatea Virtuală Africană), și au fost adaptate atât pentru sectorul educației post-școlare și superioare.

www.digilitleic.com/?page_id=700