Bună Practică

Politica Instituțională de Acces Deschis / *Spania*

Politica Instituțională de Acces Deschis la Universitat Oberta de Catalunya (Universitatea Deschisă din Catalonia, UOC)

Promovarea diseminării științei accesului deschis cu respectarea recomandărilor Consiliului Asociației Universităților Europene și Declarației de la Berlin, semnată de Universitat Oberta de Catalunya (Universitatea Deschisă din Catalonia, UOC) din 2 iunie 2006, Consiliul Director al UOC a adoptat o politică instituțională de acces deschis. Această politică, cunoscută și sub denumirea de 'Mandat Instituțional', impune cercetătorilor UOC (facultate, cercetători și colaboratori) să publice cu acces deschis, depozitându-și lucrările în depozitul instituțional al UOC, O2.

Rezultate preconizate: Set de Resurse pentru Educație Deschisă: Depozitul Deschis al UOC (O2) include articole de revistă, ediții preliminare (pre-tipar), lucrări de la conferințe, comunicări în congres, rapoarte de cercetare, lucrări individuale, materiale didactice, proiecte finale de diplomă, dizertații, proceduri ale UOC, lecturi inaugurale, etc.

De ce reprezintă o bună practică?
Depozitele instituționale sunt parte din schimbarea de paradigmă pe care o reprezintă Accesul Deschis în comunicarea științifică: permite accesul liber la literatură științifică, tehnică și academică și crește impactul și vizibilitatea muncii cercetătorilor și a instituțiilor academice și științifice.
Creațiile științifice și didactice ale UOC au devenit, astfel, accesibile într-o manieră liberă, deschisă, permanentă și organizată.

URL: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/4966/8/InstitucionalMandateUOC_eng.pdf